Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 344/22
Ημερ. Δημοσίευσης 30/05/2022
Αποδημοσίευση 14/07/2022
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 56/22 - EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ R/E SCOUT ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ.
Συνημμένα αρχεία