Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 382/22
Ημερ. Δημοσίευσης 15/06/2022
Αποδημοσίευση 05/07/2022
σε 5 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 63/22 - Ν. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ – SWITCH PRESSURE ΓΙΑ Π.ΠΛΟΙΑ