Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 386/22
Ημερ. Δημοσίευσης 20/06/2022
Αποδημοσίευση 01/07/2022
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 61/22 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙOY