Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 390/22
Ημερ. Δημοσίευσης 20/06/2022
Αποδημοσίευση 01/07/2022
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 52A/22 – Ν. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΡΟΤΑΛΛΩΝ Φ/Γ ΨΑΡΑ