Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 396/22
Ημερ. Δημοσίευσης 21/06/2022
Αποδημοσίευση 30/06/2022
σε 4 ώρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 64/22 – EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ Φ/Γ TΥΠΟΥ “S”
Συνημμένα αρχεία