Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 397/22
Ημερ. Δημοσίευσης 21/06/2022
Αποδημοσίευση 30/06/2022
σε 4 ώρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 65/22 – EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ Κ. ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ CHILLER Φ/Γ Τ. “S”
Συνημμένα αρχεία