Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 399/22
Ημερ. Δημοσίευσης 22/06/2022
Αποδημοσίευση 29/07/2022
σε 4 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΓΕΝ 17/22: Ανοικτός Διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για Τεχνική-Εφοδιαστική Υποστήριξη Συστημάτων Α/Υ SQS-509 Φ/Γ τ. S (Batch III), για υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο 2 ετών, προϋπολογιζόμενου κόστους 430.990,00 €
Συνημμένα αρχεία