Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 437/22
Ημερ. Δημοσίευσης 11/07/2022
Αποδημοσίευση 27/09/2022
σε 1 μήνας
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης Λειτουργικότητας Αεριοστροβίλου ΤΥΝΕ Με SN 902021 Για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο 2 Ετών Εκτιμώμενης Αξίας 980.000,00€ Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσόμενης ΦΠΑ