Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 452/22
Ημερ. Δημοσίευσης 21/07/2022
Αποδημοσίευση 10/08/2022
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Προκήρυξη Προσλήψεων με Επιλογή (Σ.Δ.Π.) και (Ε.Π.Σ.) στη ΣΝΔ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022–2023, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025