Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 462/22
Ημερ. Δημοσίευσης 26/07/2022
Αποδημοσίευση 01/09/2022
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
32/22: Προμήθεια υλικών για επιθεωρήσεις Κ.Μειωτήρων KSS 6025 Κ.Μηχανών MTU 20V538 των ΤΠΚ τ.ΛΑΣΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ, με Συμφωνία–Πλαίσιο Δύο (2) Ετών, Εκτιμώμενης Αξίας 251.887,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία