Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 465/22
Ημερ. Δημοσίευσης 05/08/2022
Αποδημοσίευση 16/09/2022
σε 1 μήνας
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Συντήρηση και ανακαίνιση κτηριακών εγκαταστάσεων ακινήτων για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας αξίας 60.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ