Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 467/22
Ημερ. Δημοσίευσης 27/07/2022
Αποδημοσίευση 17/08/2022
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 56B/22 - EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ R/E SCOUT ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ.
Συνημμένα αρχεία