Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 468/22
Ημερ. Δημοσίευσης 27/07/2022
Αποδημοσίευση 10/08/2022
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 75/22 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΡΙΒΕΑ (PLUMMER) ΕΛΙΚΟΦΟΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Φ/Γ ΤΥΠΟΥ “S”.
Συνημμένα αρχεία