Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 470/22
Ημερ. Δημοσίευσης 01/08/2022
Αποδημοσίευση 10/09/2022
σε 1 μήνας
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, εκτιμώμενης αξίας 368.140,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ).
Συνημμένα αρχεία