Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 471/22
Ημερ. Δημοσίευσης 29/07/2022
Αποδημοσίευση 07/09/2022
σε 4 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΗΜΔ για την Σύναψη Σύμβασης µε Αντικείμενο την Προμήθεια Ειδών Σάντουιτς, Σφολιάτας και Γλυκών, στο Πλαίσιο Κάλυψης Αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών Περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, Π/Υ 929.730,60€, άνευ ΦΠΑ