Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 480/22
Ημερ. Δημοσίευσης 05/08/2022
Αποδημοσίευση 15/08/2022
σε 6 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 77/22 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΝ-ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΦΓ