Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 481/22
Ημερ. Δημοσίευσης 05/08/2022
Αποδημοσίευση 11/08/2022
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Οχήματος Μικρού Τύπου ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ