Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 547/22
Ημερ. Δημοσίευσης 19/09/2022
Αποδημοσίευση 01/11/2022
σε 4 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ενός Πυροσβεστικού Οχήματος Αεροδρομίων, Εκτιμώμενης Αξίας 650.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και τελών, άνευ ΦΠΑ).
Συνημμένα αρχεία