Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 548/22
Ημερ. Δημοσίευσης 15/09/2022
Αποδημοσίευση 06/10/2022
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΓΕΝ/Ε2-Ι 20/22