Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 558/22
Ημερ. Δημοσίευσης 22/09/2022
Αποδημοσίευση 06/10/2022
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 80/22 - Ν. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ Τ. ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ