Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 670/22
Ημερ. Δημοσίευσης 18/11/2022
Αποδημοσίευση 23/12/2022
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Στρατιωτικών Νοσοκομείων Αττικής Για Συμφωνία-Πλαίσιο 4 Ετών Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 18.055.380,00€ Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Άνευ ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία