Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 671/22
Ημερ. Δημοσίευσης 18/11/2022
Αποδημοσίευση 12/12/2022
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
23/22: Προμήθεια Μανικών Παραλαβής Πετρελαίου F-76 για Κάλυψη Αναγκών Π.Πλοίων, Εκτιμώμενης Αξίας 44.470,00€(Άνευ ΦΠΑ, Συμπ/νων Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία