Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 79/23
Ημερ. Δημοσίευσης 28/02/2023
Αποδημοσίευση 28/03/2023
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΑΜΔ Παροχής Υπηρεσιών Μετατόπισης–Μετακίνησης Βαρέων Αντικειμένων στο ΝK (Συμφωνία Πλαίσιο 4 Ετών 720.000,00€ Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσομένου ΦΠΑ)
Συνημμένα αρχεία