Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 95/23
Ημερ. Δημοσίευσης 13/03/2023
Αποδημοσίευση 27/03/2023
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 35/23 - Ν. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAM GMWS
Συνημμένα αρχεία