Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 98/23
Ημερ. Δημοσίευσης 14/03/2023
Αποδημοσίευση 03/04/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Προκήρυξη Προσλήψεων με Επιλογή Σ.Δ.Π. και Ε.Π.Σ. στη ΣΝΔ, για το Ακ. Έτος 2023–2024, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025 και 2025-2026