Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 101/23
Ημερ. Δημοσίευσης 15/03/2023
Αποδημοσίευση 04/04/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
36/22: Προμήθεια Συστήματος Πρόωσης και Μετάδοσης Κίνησης (Ρεβέρσα) ΑΚ 14 Υ Γ ΣΤΡΑΒΩΝ Εκτιμώμενης Αξίας 47.000,00 € (Άνευ ΦΠΑ και Συμπ ν ων Κρατήσεων
Συνημμένα αρχεία