Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 103/23
Ημερ. Δημοσίευσης 16/03/2023
Αποδημοσίευση 28/03/2023
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 37/23 - Ν. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ RADAR ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ZW-06
Συνημμένα αρχεία