Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 104/23
Ημερ. Δημοσίευσης 16/03/2023
Αποδημοσίευση 30/03/2023
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 38/23 - Ν. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ‘R/E DECCA BRIDGE MASTER’ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Ν. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνημμένα αρχεία