Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 105/23
Ημερ. Δημοσίευσης 16/03/2023
Αποδημοσίευση 27/03/2023
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ