Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 140/23
Ημερ. Δημοσίευσης 04/05/2023
Αποδημοσίευση 24/06/2023
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων λεωφορείων 50-55 θέσεων, εκτιμώμενης αξίας 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και τελών, άνευ ΦΠΑ