Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 142/23
Ημερ. Δημοσίευσης 05/05/2023
Αποδημοσίευση 13/06/2023
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
13/23: Προμήθεια Καλωδίων για Βολές T/Λ Γυμνασίων SUT και SST 4, Εκτιμώμενης Αξίας 896.250,00 (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία