Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 149/23
Ημερ. Δημοσίευσης 12/05/2023
Αποδημοσίευση 19/06/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΗΜΔ για την Σύναψη Σύμβασης µε Αντικείμενο την Προμήθεια Ειδών Αλλαντικών, στο Πλαίσιο Κάλυψης Αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών Περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, Π/Υ 162.126,00€, άνευ ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία