Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 152/23
Ημερ. Δημοσίευσης 15/05/2023
Αποδημοσίευση 21/06/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
06/23:Προμήθεια Υλικών μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού Κατατάξεων Ν/Δ, Εκτιμώμενης Αξίας 277.200,00€(Άνευ ΦΠΑ ήτοι 303.811,20 € με ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία