Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 154/23
Ημερ. Δημοσίευσης 15/05/2023
Αποδημοσίευση 22/06/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
01/23: Προμήθεια Υλικών Επιθεωρήσεων Κ Μηχανών W6 MTU493V1 AZ80 Y/B τ. ΓΛΑΥΚΟΣ , Εκτιμώμενης Αξίας 743.559,00€(Άνευ ΦΠΑ Συμ νων Κρατήσεων
Συνημμένα αρχεία