Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 165/23
Ημερ. Δημοσίευσης 19/05/2023
Αποδημοσίευση 19/06/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ Παροχή ς Υπηρεσιών Διαχείρισης Αποβλήτων Αμμοβολής σε ΝΣ και ΝΚ Για Συμφωνία Πλαίσιο 2 Ετών Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 400.000,00€
Συνημμένα αρχεία