Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 166/23
Ημερ. Δημοσίευσης 19/05/2023
Αποδημοσίευση 19/06/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ Παροχή ς Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτηρ. Εγκαταστάσεων ΔΔΜΝ, ΝΣ, ΚΕΦΝ/ΔΕΑ(ΝΣ), ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ και ΥΝΑ Για Συμφωνία Πλαίσιο 18 Μηνών Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 327.600,00€ Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Άνευ ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία