Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 167/23
Ημερ. Δημοσίευσης 23/05/2023
Αποδημοσίευση 29/07/2023
σε 1 μήνας
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών στο ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, Εκτιμώμενης Αξίας 1.700.000,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλασσομένου ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία