Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 168/23
Ημερ. Δημοσίευσης 23/05/2023
Αποδημοσίευση 12/06/2023
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Διάθεσης Δικαιώματος Εγκατάστασης και Εκμετάλλευσης Αυτόματων Πωλητών Ψυχρών Ποτών σε Ν.Υπηρεσίες του ΠΝ (Χρονικής Διάρκειας 2+1 Ετών Συνολικού Π/Υ 104.580,00€
Συνημμένα αρχεία