Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 169/23
Ημερ. Δημοσίευσης 23/05/2023
Αποδημοσίευση 04/07/2023
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΓΕΝ 11/2023: Ανοικτός Διαγωνισμός «Τεχνικοεφοδιαστική Υποστήριξη Αφους P-3Β του ΠΝ - Προμήθεια Ανταλακτικών Προγραμματισμένων Επιθεωρήσεων», μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο 2 ετών, προϋπολογιζόμενου κόστους 428.000,00€.