Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 171/23
Ημερ. Δημοσίευσης 23/05/2023
Αποδημοσίευση 12/06/2023
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
16/23: Προμήθεια Υλικών Συστημάτων Στεγανότητας Ελικοφόρων Αξόνων των Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ , Εκτιμώμενης Αξίας 101.052,00 € (Άνευ Συμπ νων Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία