Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 173/23
Ημερ. Δημοσίευσης 26/05/2023
Αποδημοσίευση 30/06/2023
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Μειοδοτικός Διαγωνισμός για Αγορά Ακίνητου από το ΜΤΝ, εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής