Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 15/24
Ημερ. Δημοσίευσης 12/01/2024
Αποδημοσίευση 12/03/2024
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Προκήρυξη Πλήρωσης 3 Θέσεων Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων