Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 22/24
Ημερ. Δημοσίευσης 05/02/2024
Αποδημοσίευση 09/03/2024
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Τριών (03) Ετών για την Προμήθεια Υλικών (ΗΛ-ΗΝ) για τις υπό ναυπήγηση Φ/Γ τ. FDI, Έναντι 640.400,00€ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων- απαλλασσομένου ΦΠΑ)»
Συνημμένα αρχεία