Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 104/24
Ημερ. Δημοσίευσης 10/04/2024
Αποδημοσίευση 25/05/2024
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών στρατωνισμού για τις υπό ναυπήγηση Φ/Γ τ. FDI έναντι εκτιμώμενης αξίας 85.735,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων – απαλλασσομένου ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία