Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 119/24
Ημερ. Δημοσίευσης 25/04/2024
Αποδημοσίευση 25/06/2024
σε 1 μήνας
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Προκήρυξη Πλήρωσης Δυο Θέσεων Μελών ΔΕΠ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων