Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 122/24
Ημερ. Δημοσίευσης 25/04/2024
Αποδημοσίευση 03/06/2024
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
20/24: Προμήθεια Καλωδίων για Βολές T/Λ Γυμνασίων Seahake Mod4, Εκτιμώμενης Αξ ίας 998.000,00 € (Άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένου Κρατήσεων Υπέρ Τρίτων).
Συνημμένα αρχεία