Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 129/24
Ημερ. Δημοσίευσης 13/05/2024
Αποδημοσίευση 18/06/2024
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Τηλεκατευθυνόμενων Θαλάσσιων Στόχων για Εκτέλεση Βολών Επιφανείας, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας 120.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλασσομένου ΦΠΑ)
Συνημμένα αρχεία