Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 130/24
Ημερ. Δημοσίευσης 15/05/2024
Αποδημοσίευση 01/06/2024
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Τηλεκατευθυνόμενων Εναέριων Στόχων για Εκτέλεση Βολών Α/Α, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας 139.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλασσομένου ΦΠΑ)
Συνημμένα αρχεία